Trợ cấp nằm viện BSH

Trợ cấp nằm viện BSH
Ngày đăng: 29/08/2023 10:56 AM

  Quyền lợi bảo hiểm

  1. Trường hợp Người được bảo hiểm phải nằm viện thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, BSH trả tiền trợ cấp hoặc thanh toán chi phí cho mỗi ngày nằm viện như sau, nhưng không quá 60 ngày trong một năm bảo hiểm:

  2. Trường hợp Người được bảo hiểm phải phẫu thuật thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, BSH sẽ trả tiền trợ cấp phẫu thuật hoặc thanh toán chi phí phẫu thuật như sau:

  3. Trường hợp người được bảo hiểm tử vong thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, BSH trả tiền trợ cấp mai táng phí ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm.

   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Gọi cho chúng tôi
  Hotline