Bảo hiểm sức khỏe BSH

Bảo hiểm sức khỏe BSH
Ngày đăng: 29/08/2023 10:52 AM

  Quyền lợi bảo hiểm

  BSH sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm các chi phí y tế thực tế phát sinh trước các rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm, tối đa theo hạn mức trách nhiệm trong Hợp đồng bảo hiểm.

  BSH CARE – AN TÂM VUI KHỎE – NHẸ GÁNH ÂU LO

  BSH sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm các chi phí y tế thực tế phát sinh trước các rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm, tối đa theo hạn mức trách nhiệm trong Hợp đồng bảo hiểm.

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Gọi cho chúng tôi
  Hotline